MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - Y.B DATO SERI HAJI NOH BIN HAJI OMAR

 
Aktiviti/Activities          : Lawatan Tapak oleh Menteri Pertanian dan Asas Tani
                                              Y.B Dato' Seri Haji Noh bin Haji Omar
Tarikh/Date                     : 21hb Januari 2012
Masa /Time                     : 9.30 pagi
Tempat/Place                 : Pusat Hatchery  SQB Agrotech Sdn Bhd