AKTIVITI / ACTIVITIES


Aktiviti/Activities          : Pengagihan Ikan Tilapia / Distribution of Tilapia
Tujuan/Purpose             : Pengeringan Kolam / Drying Ponds
Penglibatan/Involment : Semua pekerja dan wakil penduduk kampung berdekatan/
                                             All employees and representatives of near villagers
Tarikh/Date                     : 29hb Oktober 2011
Masa /Time                     : 9.30 pagi / 9.30 am
Tempat/Place                 : Pusat Hatchery  SQB Agrotech Sdn Bhd/
                                             Hatchery SQB Agrotech Sdn Bhd